FPFnet

Logo FPF
Ga naar de inhoud
Welkom op de site van de Federatie Personeelsverenigingen Financiën
Om toegang te krijgen tot deze site dient u zich te registreren. Registreren kan alleen met een zakelijk emailadres. Postactieven mogen zich registreren met een privé emailadres. Uw registratie wordt dan gecontrolleerd bij het postactievenbureau.
Let op: de site wordt momenteel geactualiseerd. Kunt u niet meer inloggen, registreer dan even opnieuw!
Aanmelden voor de Juliantoren niet meer mogelijk is, wegens het bereiken van het maximale aantal aanmeldingen.
Wilt u zich aanmelden voor de wachtlijst, stuur dan een mail naar fpf@belastingdienst.nl
Menu
Contact
Voor algemene vragen
fpf@belastingdienst.nl

Voor vragen over inloggen
registratie@fpfnet.nl

Footer Block
Lorem ipsum dolor sit amet im deum, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Terug naar de inhoud